Artist Archive

2009-2010. Josep-María Martín. MILUTOWN: Inubuse Bus-stop, 2000

Attachments:
Download this file (09-10AAMA3398..pdf)MILUTOWN: Inubuse Bus-stop, 2000[Josep-María Martín]131 kB

09-10AAMA3398.1-MD

09-10AAMA3398.2-MD

MILUTOWN: Inubuse Bus-stop, 2000
Echigo-Tsumari Art Triennial, Niigata, Japón

De Josep-Maria Martín con Kohebi, Akira Higuchi, hiroko Hosol, Hyuni, Takasuke Ikeda, Yumi Ikeda, Kazuya Inamitsu, Hiroashi Enomoto, SatoruChikaoka, Makiko Takanashi, Tatumi Terakami, Yuko Tosa, Miwako Tsuji, Naoyuki Tsuji, ShoheI Uno, Yayu, Marylin yamada, Hikaru Yamashita.

Comisariado por: Fran Kitagawa, Jean de loisy, Okwui Enwezor, Yusuke Nakahara, Apinan Poshhyananda, Ulrich Schneider, Nancy Spector.

* SEE THE ATTACHED PDF

 

 

 

 

 

 

 

09-10aama3398